Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

684/1997

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/1963) 2 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 1 momentti asetuksessa 413/1991 ja 5 §:n 1 momentti asetuksessa 420/1995, sekä

lisätään väliaikaisesti 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 30/1966, 413/1991 ja 793/1992, uusi 6 momentti, seuraavasti:

2 §

Sairausvakuutuslain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna laitoksena pidetään yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettua yksityistä palvelujen tuottajaa.


Sairausvakuutuslain 5 b §:n 2 momentissa tarkoitetusta hammaslääkärin suorittamasta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja ennalta ehkäisevästä hoidosta maksetaan korvausta taksan mukaisesta määrästä enintään 20 minuuttia kestävältä toimenpiteeltä.

5 §

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna asian- mukaisen ammattikoulutuksen saaneena henkilönä pidetään sitä, jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus on sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, kätilönä, fysioterapeuttina, laboratorionhoitajana tai erikoishammasteknikkona merkinnyt terveydenhuoltohenkilöstöstä pitämäänsä luetteloon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997. Asetuksen 2 §:n 6 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.