662/1997

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 969/1994 liitteen osan II reunanumerot 100-199, sekä

lisännyt liitteen osaan III uuden lisäyksen I, reunanumerot 1100-1199, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997 mutta sitä voidaan kuljetuksissa soveltaa jo ennen sen voimaantuloa.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään syyskuuta 1997 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus VAK-96 mukaan"

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25
Komission direktiivi96/87/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Liite Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset II osa 2. Kuljetusmääräykset Osa III Lisäykset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.