661/1997

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1997

Verohallituksen päätös arpajaisverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/92) 8 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Veron maksun yhteydessä annettava ilmoitus

Arpajaisvero maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7620). Arpajaisveroa maksettaessa on ilmoitettava seuraavat viestitiedot:

1) arpajaisverovelvollisen henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus;

2) kalenterikuukausi ja -vuosi, jolta arpajaisvero maksetaan;

3) arpajaisveroa koskeva tunnus 88 sekä

4) maksettavan arpajaisveron määrä.

2 §
Erillinen tilitys

Arpajaisverovelvollisen on annettava lääninveroviraston pyynnöstä erillinen tilitys, jossa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) arpajaisverovelvollisen nimi, osoite, kotikunta, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus;

2) kalenterikuukausi, jolta arpajaisvero maksetaan;

3) arvontapäivä, arpajaisten toimeenpanoaika tai muu arpajaisverolaissa tarkoitettu verovelvollisuuden perusteena oleva ajankohta;

4) luettelo jaettujen voittojen arvosta, jos arpajaisveroa maksetaan bingopelistä tai muusta kuin arpajaislainsäädännössä tarkoitetusta arvonnasta tai arvaamisesta. Luettelossa tulee eritellä voittojen hankintahinta ja kappalemäärä sekä jaettujen voittojen yhteenlaskettu arvo. Jos arpajaisverovelvollinen on saanut voiton vastikkeetta tai käypää hankintahintaa halvemmalla, luettelosta tulee ilmetä myös voiton todennäköinen luovutushinta;

5) kalenterikuukaudelta maksettavasta arpajaisverosta tehdyn vähennyksen markkamäärä ja peruste sekä kalenterikuukausi, jolta arpajaisveroa on maksettu liikaa;

6) arpajaisveron markkamäärä ja veron peruste sekä verokanta prosentteina;

7) maksetun arpajaisveron markkamäärä ja maksupäivä.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997. Päätöstä sovelletaan maksettaessa arpajaisveroa, jonka suorittamisvelvollisuus on syntynyt 1.1.1997 tai sen jälkeen.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 19 päivänä elokuuta 1992 antama päätös arpajaisverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta (830/92).

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1997

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.