647/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Laki Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen Hallitusmuodon 87 §:n 4-6 kohta ja 89 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 87 §:n 4 kohta ja 89 §:n 1 momentti laissa 637/1987 sekä 87 §:n 5 kohta laissa 343/1990 ja 6 kohta laissa 1098/1987, seuraavasti:

87 §

Presidentti nimittää:


4) hovioikeuksien jäsenet sekä käräjäoikeuksien laamannit ja käräjätuomarit;

5) virastojen pääjohtajat ja maaherrat, valtioneuvoston esityksestä, sekä muut keskushallinnon ylimmät virkamiehet sen mukaan kuin lailla tai asetuksella erikseen säädetään; sekä

6) tasavallan presidentin kanslian päällikön ja esittelijät sekä, asianomaisen viranomaisen esityksestä, valtioneuvoston, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijät.

89 §

Hovioikeuksien jäsenten sekä käräjäoikeuksien laamannien ja käräjätuomarien virat on viran oltua haettavaksi julistettuna täytettävä virkaehdotuksen nojalla, johon se viranomainen, jolta virkaa on haettu, panee hakijoista kolme vahvistettujen perusteiden mukaan ansiokkainta. Korkeimman oikeuden on annettava lausunto virkaehdotuksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

HE 42/1997
SiVM 10/1997
EV 91/1997

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.