642/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

lisännyt eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annettuun maa- ja metsätalousministeriön päätökseen (231/1997) uuden 17a §:n seuraavasti:

17 a §
Eräisiin hormonaalisiin ja tyreostaattisiin aineisiin sekä beta-agonisteihin liittyvät tuontirajoitukset

Sen estämättä, mitä tässä luvussa säädetään, ei Suomeen saa tuoda kolmansista maista sellaisia nautaeläimiä, sikoja, siipikarjaa eikä lihantuotantoon tarkoitettuja kaneja, joille on annettu tyreostaattisia, estrogeenisia, androgeenisia tai gestageenisia aineita taikka beta-agonisteja. Suomeen saadaan kuitenkin tuoda sellaisia edellä tarkoitettuja eläimiä, jotka on tarkoitettu jälkeläisten tuotantoon ja joita on lisääntymiskautensa aikana käsitelty neuvoston direktiivissä 96/22/EY sallitulla tavalla.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 96/22/EY; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Risto Holma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.