639/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Laki ammattitutkintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetun ammattitutkintolain (306/1994) 3 § ja 4 §:n 2 momentti sekä

lisätään 4 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

3 §
Tutkintojen perusteet

Tutkintojen perusteet vahvistaa opetushallitus.

Tutkintojen perusteista säädetään tarkemmin asetuksella.

4 §
Tutkintojen järjestäminen

Tutkintotoimikuntien toimialoista ja -alu- eista päättää opetushallitus. Toimialueeltaan toimikunta voi olla valtakunnallinen tai alueellinen.


Tutkinnot tulee suunnitella ja järjestää yhteistyössä elinkeino- ja työelämän kanssa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 53/1997
SiVM 11/1997
EV 104/1997

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.