636/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 3 luvunja 19 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun asetuksen (1105/1991) 3 luku ja 19 § seuraavasti:

3 luku

Alueellinen taidetoimikunta

8 §

Alueellisen taidetoimikunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida taiteen yleistä kehitystä toimialueellaan;

2) edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista sekä näihin liittyvää tiedotusta ja kansainvälistä toimintaa toimialueellaan;

3) edistää yhteistyötä taide- ja kulttuurielämän toimijoiden kesken toimialueellaan;

4) antaa lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevissa asioissa;

5) ottaa työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut taidetoimikuntaan työsopimussuhteessa olevat henkilöt.

9 §

Alueelliseen taidetoimikuntaan kuuluu enintään yksitoista jäsentä. Alueellisen taidetoimikunnan ja jäsenen toimikaudesta on voimassa, mitä 3 §:ssä säädetään taiteen keskustoimikunnasta.

10 §

Alueellisen taidetoimikunnan hallintohenkilöstö toimii palvelussuhteessa lääninhallitukseen siten kuin siitä erikseen säädetään. Alueellisen taidetoimikunnan hallintohenkilöstön ottaa lääninhallitus taidetoimikunnan esityksestä. Työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut taidetoimikunnan työsopimussuhteeseen ottamat henkilöt ovat kuitenkin palvelussuhteessa taidetoimikuntaan.

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen kokemus.

Alueellisen taidetoimikunnan toimisto- ja tilinpitotehtävät hoidetaan lääninhallituksessa.

19 §

Taiteen keskustoimikunnan sekä valtion ja alueellisten taidetoimikuntien sekä niiden jaostojen kokousten matkakustannuksista ja kokouspalkkioista on voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään. Säännöksiä kokouspalkkioiden suorittamisesta määrältään pienempinä kokouksista, jotka pidetään osaksi tai kokonaan viraston työaikana, ei kuitenkaan sovelleta. Taidetoimikunnan päätoimiselle sihteerille suoritetaan kokouspalkkiota vain, jos kokous on ainakin osittain pidetty virka-ajan ulkopuolella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.