627/1997

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/1989) 7 §, 12 §:n 4 momentti, 13 §:n 4 momentti sekä 14 §:n 2 ja 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 4 momentti, 13 §:n 4 momentti sekä 14 §:n 2 ja 5 kohta laissa 1595/1995, seuraavasti:

7 §
Ajoneuvoverotusrekisterin tiedot

Ajoneuvoverotusrekisteriin, joka muodostuu moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) ja ajoneuvoverosta annetun lain (1111/1996) mukaan veronalaisista rekisteröidyistä ajoneuvoista, talletetaan:

1) mainituissa laeissa säädettyjen verojen määräämisen perusteena olevat ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti- ja tekniset tiedot; sekä

2) mainituissa laeissa säädettyjen verojen ajoneuvokohtaiset määrään, kantoon ja perintään liittyvät tiedot.

12 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisterin tietoja ei saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin 1, 6 tai 8 kohdassa eikä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

13 §
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisterin tietoja ei saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla 2 momentin 8 tai 9 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

14 §
Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa:


2) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille tietoja moottoriajoneuvoveron ja ajoneuvoveron valvontaan liittyviä tehtäviä varten;


5) verohallinnon viranomaisille tietoja verotustehtäviä ja verojen perintään liittyviä asioita varten.


Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 1997.

HE 44/1997
LiVM 5/1997
EV 87/1997

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.