603/1997

Annettu Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lääninoikeuslain (1021/1974) 1 §, 1 a §:n 1 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § laeissa 548/1994, 588/1996 ja 629/1996, 1 a § mainitussa laissa 629/1996 ja 13 § osaksi mainitussa laissa 588/1996, seuraavasti:

1 §

Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Kymen, Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Suomen, Oulun ja Lapin lääninoikeudet.

Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta säädetään erikseen.

1 a §

Lääninoikeuden tuomiopiiristä määrätään valtioneuvoston päätöksellä.


13 §

Valtion puhevaltaa lääninoikeudessa käyttää se viranomainen, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Jos tällaista viranomaista ei ole tai julkisen edun valvonta kuuluu lääninhallitukselle, valtion puhevaltaa käyttää lääninhallituksen määräämä asiamies. Lääninhallituksen määräämä asiamies on toimivaltainen kaikissa lääninhallituksen alueella toimivissa lääninoikeuksissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 50/1997
LaVM 6/1997
EV 72/1997

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.