590/1997

Annettu Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä syyskuuta 1989 annettuun henkilöstörahastolakiin (814/1989) uusi 60 a § seuraavasti:

12 luku

Erinäisiä säännöksiä

60 a §
Tietojenantovelvollisuus

Yritys on velvollinen antamaan henkilös-törahastolle kaikki ne tiedot, joita tarvitaan rahaston perustamiseen, jäsenrekisterin ylläpitämiseen, rahasto-osuuksien laskentaan ja maksamiseen sekä rahaston muuhun hallinnointiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä- kuuta 1997.

HE 74/1997
TyVM 5/1997
EV 73/1997

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.