583/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 32 ja 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 32 §:n 1 momentin 3 kohta sekä

lisätään 48 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

32 §
Ensisijaiset omat varat

Sijoituspalveluyrityksen ensisijaisiin omiin varoihin luetaan:


3) vararahasto ja ylikurssirahasto;


48 §
Salassapitovelvollisuus

Mitä osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 4 momentissa säädetään, ei koske sijoituspalveluyritystä eikä sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa yritystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 41/1997
TaVM 8/1997
EV 58/1997

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.