582/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 28 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (936/1978) 28 a §, sellaisena kuin se on laissa 50/1988, seuraavasti:

28 a §

Jos hypoteekkiyhdistys omistaa osakeyhtiön kaikki osakkeet, hypoteekkiyhdistyksen hallitus ja osakeyhtiön hallitus voivat sopia osakeyhtiön sulautumisesta hypoteekkiyhdistykseen. Sulautumisessa noudatetaan soveltu vin osin, mitä säästöpankkilain 81 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 41/1997
TaVM 8/1997
EV 58/1997

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.