556/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997

Liikenneministeriön päätös eräiden vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annettujen päätöstenvoimaantulosta

Liikenneministeriö on vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 24 §:n 2 ja 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/1992) muuttamisesta annettujen liikenneministeriön päätösten 784/1996, 907/1996, 1347/1996, 302/1997, 430/1997 ja 526/1997 voimaantuloa sekä vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (394/1992) muuttamisesta annettujen liikenneministeriön päätösten 1253/1996, 184/1997, 313/1997, 443/1997 ja 527/1997 voimaantuloa.

2 §
Vanhojen määräysten soveltaminen

Edellä 1 pykälässä mainittujen liikenneministeriön päätösten muuttamista koskevien päätösten voimaantulomääräyksistä poiketen saa mainittujen päätösten voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä edelleen soveltaa 30 päivään syyskuuta 1997 saakka. Tällöin on rahtikirjaan tehtävä merkintä: ''Kuljetus VAK-96''.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.