549/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp vientitarkastuksien sekä eläinten terveysvalvontaohjelmien tarkastuksien ja toimenpiteiden korvauksista annetun päätöksen muuttaminen 17/EEO/1997 6.6.1997 16.6.1997
MMMp luonnonvaraisen riistan lihahygieniasta annetun päätöksen muuttaminen1) 20/EEO/1997 5.6.1997 1.8.1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:
MMM EEOp peuratarhojen terveysvalvontaohjelmasta2) 16/EEO/1997 9.6.1997 16.6.1997

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

1) neuvoston direktiivi 92/45/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 35
2) neuvoston direktiivi 91/495/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41, neuvoston direktiivi 92/65/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.