547/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1997

Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu ilman asianomaisen yhtiön antamaa lupaa on kielletty sen teollisuustuotantoon liittyvillä alueilla:

1) Kymen läänissä Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon kunnassa sijaitsevien metsäteollisuuden tuotantolaitosten toimintaan käytettävillä, karttaliitteessä osoitetuilla alueilla. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja yhtiön Joutsenon tehdaslaitoksella.

Mitä edellä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua alueella.

2 §
Määräyksen kattavan alueen merkitseminen

Edellä 1 §:ssä mainitun yhtiön on rajoitettava kaikenlainen ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuvaksi valvottujen kulkuporttien kautta. Tuotantolaitosten liikkumiskiellon piiriin kuuluva, karttaliitteessä osoitettu rajoituksen alainen alue on merkittävä maastossa liikkuvien varoittamiseksi aidoin sekä asetettava alueen rajoille selvästi havaittavat kieltoa ja sen rikkomisesta säädettyä seuraa musta osoittavat taulut tai merkit.

Vesialueella kiellon alainen alue on osoitettava edellä mainituin tauluin.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimialaansa tai tuotantoaan siten, etteivät liikkumis- ja oleskelukiellot ole enää tarpeellisia taikka lopettaessaan toimintansa, yhtiön tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1997

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylikomisario
Hannu Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.