541/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan tielaitoksesta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun asetuksen (126/1990) 1 §, 3 §:n edellä oleva väliotsikko, 3 §, 9 §:n edellä oleva väliotsikko, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 12 §, 15 §, 17 §:n 3 momentti ja 19 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 3 §:n edellä oleva väliotsikko ja 3 § asetuksessa 570/1992, 9 §:n 1 momentti, 12 § ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa 52/1992, 15 § mainituissa asetuksissa 52/1992 ja 570/1992 sekä asetuksessa 990/1994 sekä 17 §:n 3 momentti mainitussa asetuksessa 990/1994, seuraavasti:

1 §

Tielaitoksessa on keskushallinto sekä sen alaiset palveluyksiköt, tiepiirit ja tuotantoalueet.

Tielaitoksen tuotantoalueet ja palveluyksiköt
3 §

Tuotantoalueiden tehtävänä on tuottaa tielaitoksen toimialaan kuuluvia rakentamis-, kunnossapito- ja muita tienpidon tuotannollisia palveluja ja tuotteita.

Palveluyksiköiden tehtävänä on tuottaa tienpitoa varten tarvittavia asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelupalveluja.

Tielaitoksen johtotehtävien hoitaminen
9 §

Tielaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtaja apunaan ylijohtaja, johtajat, tiejohtajat ja tuotantoalueiden johtajat huomioon ottaen tielaitokselle kuuluvat tehtävät ja sille asetetut tavoitteet.


Kelpoisuusvaatimukset johtotehtäviin
12 §

Tielaitoksen pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa, johtamiskokemusta ja hyvää perehtyneisyyttä toimialaan. Ylijohtajalta ja johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä toimialaan.

Tielaitoksen tiejohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja laajaa perehtyneisyyttä tienpidon tehtäviin.

Tuotantoalueen johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja laajaa perehtyneisyyttä tuotannon tehtäviin.

15 §

Ylijohtajan, johtajan, tiejohtajan ja tuotantoalueen johtajan nimittää tai ottaa johtokunta.

Keskushallintoon, tuotantoalueille ja palveluyksikköihin sijoitetut virat täyttää sekä keskushallinnon ja palveluyksiköiden työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

Tiepiireihin sijoitetut virat täyttää ja tiepiirin työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa tiejohtaja, jollei työjärjestyksessä määrätä toisin.

Tuotantoalueen työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa tuotantoalueen johtaja, jollei työjärjestyksessä määrätä toisin.

17 §

Virkavapauden muulle keskushallinnon virkamiehelle kuin pääjohtajalle myöntää keskushallinto ja tiepiirien virkamiehille tiepiiri sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Virkavapauden myöntämisestä tuotantoalueen tai palveluyksikön virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

19 §

Ylijohtajan, johtajan, tiejohtajan ja tuotantoalueen johtajan sijaisen määrää pääjohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Asetuksen 12 §:n 1 ja 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.