537/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös virallisen mittaajan laatimien tehdasmittausta koskevien asiakirjojen sisällöstä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/1991) 37 g §:n 1 momentin ja 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittausasetuksen (365/1991) 10 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 159/1997 ja jälkimmäinen asetuksessa 240/1997:

1 §

Tehdasmittausta koskevan virallisen mittauksen ja valvontamittauksen pöytäkirjasta on puutavaranmittauslain (159/1997) 37 a ja 37 b §:ssä säädetyn lisäksi ilmettävä:

1) arvio tehdasmittauksen yleisohjeen noudattamisesta;

2) arvio tehdasmittauksessa käytetyn mittausmenetelmän soveltamisesta;

3) arvio tehdasmittauksessa käytetyistä mittalaitteista;

4) arvio tehdyistä tarkastusmittauksista.

2 §

Tehdasmittausta koskevassa virallisessa mittauksessa tehdystä virallisen mittaajan päätöksestä on ilmettävä:

1) tarkastetun puutavaralajin määrä;

2) arvio mittalaitteesta johtuvista mittauseroista;

3) arvio mittauksen suoritustavasta johtuvista mittauseroista;

4) mittaustuloksen absoluuttinen ja suhteellinen kokonaisero ja arvio eron hyväksyttävyydestä;

5) arvio mahdollisen mittausvirheen syntymisen ajankohdasta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.