531/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1997

Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksenmuuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (255/1996) 1 §:n 4 momentin, 2 §:n 1 momentin, 3 §:n ja 4 §:n 2 momentin ja 9 §:n ja sen otsikon seuraavasti:

1 §
Yleistä

Vuodelta 1997 tässä päätöksessä tarkoitettuun tukeen voidaan käyttää valtion varoja enintään 45 miljoonaa markkaa.

2 §
Tukeen oikeutettu viljely

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voidaan maksaa kasvinsuojelurekisteriin merkitylle perunanviljelijälle, joka viljelee perunaa markkinoitavaksi yli kahden hehtaarin alalla. Jos viljelijä viljelee perunaa vain katteen alla varhaisperunaksi, tukea maksetaan yli yhden hehtaarin alalta. Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea ei makseta tärkkelyksen valmistukseen käytetylle perunalle.


3 §
Tukeen oikeutetut viljelijät

Tuen saajaa ja saamista koskevat ehdot ovat soveltuvin osin samat kuin eräistä maaja puutarhataloustuottajille maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (1030/1996) 3 ja 4 §:ssä määrätyt.

4 §
Tuen suuruus

Tuki voidaan määrätä suuremmaksi viljelijöille, jotka ovat tehneet tuotannon markkinoinnista kirjallisen viljelysopimuksen. Tuen määrän on oltava sama kaikille sopimuksen tehneille viljelijöille ja sen on oltava riippumaton perunan käyttötarkoituksesta.


9 §
Tuen alentaminen

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voidaan alentaa, jos:

1) hakija on ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tai puutteellisia tietoja;

2) tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta;

3) tukea koskeva hakemus on saapunut viranomaiselle myöhässä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tuen alentamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.