529/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ulosottotoimen hallinnosta 10 päivänä toukokuuta 1996 annetun asetuksen (319/1996) 11 § seuraavasti:

11 §
Ulosoton hallintotehtävät

Lääninhallituksen tehtävänä on ohjata ulosottotoimen hallintoa sekä suorittaa ulosottotoimen valvontaa siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Erityisesti lääninhallituksen tehtävänä on:

1) ratkaista 5―7 §:ssä tarkoitetut henkilöstöhallintoasiat;

2) huolehtia ulosottoviraston ja ulosotto-osaston henkilöstön kouluttamisesta;

3) vastata ulosottoviraston ja ulosotto-osaston tarkastuksesta sekä ratkaista paikallisten ulosottoviranomaisten toiminnasta tehdyt hallintokantelut;

4) seurata läänin ulosottokäytännön yhdenmukaisuutta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi;

5) osallistua ulosottoviraston ja ulosotto-osaston tulosohjaukseen oikeusministeriön tarkemmin määräämällä tavalla;

6) myöntää kihlakunnan ulosottoviraston päällikölle sivutoimiluvat.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja ulosoton hallintotehtäviä hoitaa oikeushallintopäällikkö, jollei tehtäviä ole työjärjestyksellä määrätty myös muulle virkamiehelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.