526/1997

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun liikenneministeriön päätöksen (147/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 829/1994, 337/1995, 782/1995, 1772/1995, 302/1997 ja 430/1997 liitteen A osan II rn 2100―2199, rn 2206―2210 sekä liitteen B osan II 11 000―20 999 ja osan III lisäyksen B.1a rn 211 235―211 239 ja rn 211 383―211 385 ja lisäyksen B.1b rn 212 235―212 239, sekä

lisännyt liitteen A osaan III uudet rn 3000―3199 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997, mutta sitä voidaan soveltaa kuljetuksissa jo ennen sen voimaantuloa.

Tyypin II kuljetusyksiköt, jotka rekisteröidään ensimmäisen kerran räjähteiden kuljetukseen, tulee olla hyväksytty reunanumeron 10 282 mukaisesti 1 päivä heinäkuuta 1997 lähtien. Tyypin II ajoneuvoille, jotka on rekisteröity ennen 1 päivä heinäkuuta 1997, edellä mainittu vaatimus tulee voimaan 1 päivä tammikuuta 2005.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL n:o L 319, 12.12.1994. s 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s, komission direktiivi96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Seija Miettinen

LIITE A

VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN

Huom! Liitteen koko 1156 kt

LUOKKA 1. RÄJÄHTEET LUOKKA 2. KAASUT Osa III. LIITTEEN A LISÄYKSET

LIITE B

OSA II

LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

OSA III

LIITTEEN B LISÄYKSET

LUOKKA 2. KAASUT

LISÄYS B.1b

SÄILIÖKONTTEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LUOKKA 2. KAASUT JA LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.