523/1997

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksenmuuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut Suomen lohikiintiön pyyntiajoista 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1366/1996) 1 §:n seuraavasti:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt alukset saavat pyytää Itämeren osa-alueille 22―31 (varsinainen Itämeri ja Pohjanlahti) Suomelle vuonna 1997 myönnetystä lohikiintiöstä sallittuina pyyntiaikoina enintään 20 000 lohta ajanjaksolla 1.1.1997―20.6.1997.

Mitä 1 momentissä on määrätty, ei koske Suomen lohikiintiön jakamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä no (522/1997) mainitun Ahvenanmaalle annetun kiintiön kalastusta eikä lohenkalastusta sellaisella merialueella, joka on määritelty lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen (258/1996) 2 §:n 3 momentissa.


Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1997 ja sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1997 saakka.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92; EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos
Pekka Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.