517/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen4 ja 5 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishakujärjestelmästä 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (807/1995) 4 §:n 3 ja 4 momentti sekä 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä yhteishakuun liittyvät ruotsinkielisiä oppilaitoksia ja kaksikielisten oppilaitosten ruotsinkielistä koulutusta koskevat tehtävät hoidetaan lääninhallituksen sivistysosaston erillisessä ruotsinkielisen opetustoimen yksikössä.

Tehtävien valmistelussa lääninhallitus voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Lääninhallituksen tehtävänä on lisäksi yhteistyössä työvoima- ja elinkeinokeskuksen, kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä (706/1992) tarkoitetun monijäsenisen toimielimen ja peruskoulun oppilaanohjaushenkilöstön kanssa edistää opiskelijapaikkaa vaille jääneiden hakeutumista yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille tai muuhun koulutukseen taikka työelämään.

5 §
Yhteishaun tietorekisterit

Lääninhallitus vastaa alueellisten rekisterien kokoamisesta ja pitämisestä. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä muodostetaan rekisterit erikseen kieliryhmittäin suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen päättöluokkien oppilaista sekä oppilaitoksiin pyrkijöistä. Lääninhallitus toimittaa alueensa yhteishakuun kuuluville oppilaitoksille niihin pyrkineitä ja valittuja koskevat tiedot alueellisista rekistereistä. Lisäksi lääninhallitus voi jälkiohjausta varten toimittaa alueensa kuntien kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetuille monijäsenisille toimielimille ja peruskouluille rekisterien peruskoulun päättöluokkien oppilaita koskevat tarpeelliset tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.