516/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (257/1995) 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Kuuluminen yhteishakuun

Ammattikorkeakoulujen ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijavalinta suoritetaan yhteishaun avulla vieraskielistä koulutusta lukuun ottamatta.


5 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaa lääninhallitus alueellaan. Lääninhallitus huolehtii hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakemiseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä alueellaan. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä yhteishakuun liittyvät ruotsinkielisiä ammattikorkeakouluja ja muita oppilaitoksia sekä kaksikielisten ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten ruot- sinkielistä koulutusta koskevat tehtävät hoidetaan lääninhallituksen sivistysosaston erillisessä ruotsinkielisen opetustoimen yksikössä.

6 §
Yhteishaun tietorekisterit

Lääninhallitus vastaa alueellisten rekisterien kokoamisesta ja pitämisestä. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä muodostetaan rekisterit erikseen kieliryhmittäin. Lääninhallitus toimittaa alueensa ammattikorkeakouluille ja muille oppilaitoksille niihin pyrkineitä koskevat tiedot alueellisesta rekisteristä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.