515/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 6 §:n nojalla:

1 §

Tekstiilien nimityksiin ja tekstiilikuitujen kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin sovelletaan Suomessa:

1) tekstiilien nimityksistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/74/EY,

2) kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/73/EY sekä

3) kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviä 73/44/ETY.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden tekstiilien nimityksiä koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1600/1993).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit (96/74/EY ja 96/73/EY)
Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi (73/44/ETY)

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.