505/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä muutetaan öljysuojarahastosta 28 päivänä lokakuuta 1985 annetun asetuksen (828/1985) 8 §:n 2 momentti ja lisätään asetukseen uusi 6 b § seuraavasti:

6 b §

Öljysuojarahastolain 5 a §:ssä tarkoitettua korvausta koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) tiedot puhdistettavasta maa-alueesta sekä asianomaisen kiinteistön omistajasta ja haltijasta;

2) kiinteistön omistajan suostumus puhdistamiseen;

3) selvitys puhdistamistarpeesta, puhdistamisen kiireellisyydestä ja sen merkityksestä ympäristönsuojelun kannalta;

4) suunnitelma puhdistustyön suorittamisesta, puhdistamisessa syntyvän öljyisen jätteen käsittelystä sekä puhdistamisen ympäristövaikutusten seurannasta;

5) yksilöity arvio kustannuksista sekä haettavan korvauksen määrä;

6) selvitys siitä, että korvauksen myöntämiseen on öljysauojarahastolain 5 a §:n 2 momentin mukaiset edellytykset;

7) selvitys siitä, että puhdistamiseen on saatu tai haettu jätelaissa (1072/1993) tarkoitettu jätelupa tai puhdistamisesta muutoin päätetään jätelain mukaisesti; sekä

8) muut öljysuojarahaston johtokunnan edellyttämät tiedot ja selvitykset.

Hakemukseen on liitettävä kiinteistön omistajan kirjallinen vakuutus siitä, että hän sitoutuu palauttamaan öljysuojarahastolle rahaston vaatimuksesta saastuneen maa-alueen puhdistamiskustannuksiin myönnetyn korvauksen korkoineen, mikäli kunnostettu kiinteistö myydään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kunnostus on suoritettu.

Alueellisen ympäristökeskuksen on annettava korvaushakemuksesta lausunto öljysuojarahaston johtokunnalle. Lausunnossa on erityisesti käsiteltävä sitä, onko korvauksen myöntämiseen olemassa öljysuojarahastolain 5 a §:n 2 momentin mukaiset edellytykset sekä esitettävä arvio hankkeen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä ympäristönsuojelun kannalta.

8 §

Johtokunta voi tarvittaessa myöntää öljysuojarahastolaissa korvattaviksi säädettyihin kustannuksiin ennakkokorvausta. Lopullinen korvaus myönnetään sen jälkeen, kun on esitetty selvitys aiheutuneista lopullisista kustannuksista.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.