503/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lainvoimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1996 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetulla lailla (502/1997) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 18 päivänä huhtikuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä huhtikuuta 1997, on voimassa 30 päivästä toukokuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä huhtikuuta 1997 annettu laki (502/1997) ja tämä asetus tulevat voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1997.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 34/1997)

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.