501/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus Kuwaitin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lainvoimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kuwaitissa 10 päivänä maaliskuuta 1996 tehty Suomen tasavallan ja Kuwaitin valtion välinen sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 4 päivänä huhtikuuta 1997 annetulla lailla (500/1997) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 4 päivänä huhtikuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä huhtikuuta 1997, on voimassa 21 päivästä toukokuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kuwaitin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 4 päivänä huhtikuuta 1997 annettu laki (500/1997) ja tämä asetus tulevat voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1997.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 32/1997)

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.