498/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (348/1997) 4 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §

Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava valvontalaitokselle, mikäli toiminnanharjoittaja on edellisen kalenterivuoden aikana tuottanut yli 200 tonnia yleissopimuksen todentamisliitteessä tarkoitettuja erillisiä orgaanisia kemikaaleja tai yli 30 tonnia fosforia, rikkiä tai fluoria sisältävää erillistä orgaanista kemikaalia.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.