455/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:
Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista1) 13/EEO/1997 16.5.1997 1.6.1997
MMMp nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista2) 14/EEO/1997 23.5.1997 1.6.1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavat päätökset:
MMM EEOp villisikojen siirtokiellosta 18/EEO/1997 22.5.1997 2.6.1997
MMM EEOP peurojen siirtokiellosta 19/EEO/1997 22.5.1997 2.6.1997

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

1) neuvoston direktiivi 91/630/ETY; EYVL N:o L 340, 19.11.1991, s. 33, neuvoston päätös 78/923/ETY; EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12, neuvoston päätös 92/583/ETY; EYVL N:o L 395, 31.12.1992, s. 21,
2) neuvoston direktiivi 91/629/ETY; EYVL N:o L 340, 19.11.1991, s. 28, neuvoston direktiivi 97/2/EY; EYVL N:o L 25, 28.1.1997, s. 24, neuvoston päätös 78/923/ETY; EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12, neuvoston päätös 92/583/ETY; EYVL N:o L 395, 31.12.1992, s. 21, komission päätös 97/182/EY; EYVL N:o L 76, 24.2.1997, s. 30

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Erkki Arnkil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.