451/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun sähkömarkkina-asetuksen (518/1995) 5 luku,

muutetaan 2 §:n 3 kohta sekä

lisätään asetukseen kumottavan 5 luvun tilalle uusi 5 luku seuraavasti:

2 §

Sähköverkkoluvan hakijan tulee täyttää seuraavat tekniset, taloudelliset ja organisatoriset edellytykset:


3) hakijalla tulee olla palveluksessaan kelpoisuusvaatimukset täyttävä käytön johtaja sekä, milloin hakija suorittaa sähkötöitä, kelpoisuusvaatimukset täyttävä sähkötöiden johtaja;


5 luku

Puolustushallinnon sähköverkot ja voimalaitokset

9 §

Puolustushallinnon sähköverkkoihin ja voimalaitoksiin ei sovelleta sähkömarkkinalain (386/1995) 2 ja 3 luvun eikä 35 ja 36 §:n säännöksiä. Lain 42 §:ssä tarkoitettuja tietoja puolustushallinnon on annettava pyydettäessä vain kauppa- ja teollisuusministeriölle ja sähkömarkkinaviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.