450/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annettuun asetukseen (1256/1992) uusi 35 a § lukuun 5, 104 a § lukuun 6 ja 133 b § lukuun 7 seuraavasti:

35 a §
Yhdysvaltalaisten standardien mukaisenajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun ajoneuvon katsotaan täyttävän 5 luvussa asetetut EY-direktiivien mukaisuutta koskevat vaatimukset, jos se täyttää kaikkien ajoneuvon mallivuotta koskevien FMVSS-standardien ja yhdysvaltalaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen vaatimukset.

104 a §
Yhdysvaltalaisten standardien mukaisenauton vaatimustenmukaisuus

1. M1- luokkaa olevan muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun ajoneuvon katsotaan täyttävän 6 luvussa asetetut EY- tai E-hyväksyntää koskevat vaatimukset, jos se täyttää kaikkien auton mallivuotta koskevien FMVSS-standardien ja yhdysvaltalaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun auton lähija kaukovalaisinten on kuitenkin vastattava 72 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai oltava merkinällä DOT sekä tunnistenumeroltaan 9004, tyyppiä HB1, tunnistenumeroltaan 9005, tyyppiä HB3, tunnistenumeroltaan 9006, tyyppiä HB4, tunnistenumeroltaan 9007, tyyppiä HB 5 olevilla lampuilla varustettuja lähi- ja kaukovalaisimia. Lisäksi auton etuvalaisimien tulee vastata väriltään sekä etusuuntavalaisimien väriltään ja näkyvyydeltään 73 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

133 b §
Yhdysvaltalaisten standardien mukaisenmoottoripyörän vaatimustenmukaisuus

1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun moottoripyörän katsotaan täyttävän 7 luvussa asetetut EY- tai E-hyväksyntää koskevat vaatimukset, jos se täyttää kaikkien moottoripyörän mallivuotta koskevien FMVSS-standardien ja yhdysvaltalaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun moottoripyörän tulee valaisimien lukumäärän suhteen täyttää 116 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset. Lisäksi etuvalaisimen tulee väriltään vastata 116 §:n 3 momentissa säädettyä vaatimusta.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 1997.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.