445/1997

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Asetus raittiustyöasetuksen 6 ja 16 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun raittiustyöasetuksen (233/1983) 6 ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi asetuksessa 459/1995, seuraavasti:

6 §

Raittiustyölain 10 §:n 1 kohdassa tarkoitetun käyttösuunnitelman tulee sisältää:

1) päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemistä tarkoittavan toiminnan tavoitteet ja erityisesti kohdealueet;

2) selvitykset tuettavista hankkeista ja niiden toteuttamisesta aikatauluineen;

3) selvitykset arvioiduista kustannuksista;

4) selvitykset seuraavina vuosina jatkuvista hankkeista ja niiden kustannuksista; sekä

5) muut tarpeelliset tiedot

Käyttösuunnitelmaan tarkoitettu hanke-esitys on tehtävä asianomaisen ministeriön määräämänä ajankohtana.

Hankkeen toteuttajan on annettava selvitys hankkeen toteuttamisesta, siitä aiheutuneista kustannuksista ja hankkeen keskeisistä tuloksista asianomaisen ministeriön asettamaan määräaikaan mennessä.

16 §

Tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.