443/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 1530/1994, 1709/95 ja 470/1996 liitteen osan II reunanumerot 300―399 sekä lisäyksen X kohdat 1―1.9 ja kohdat 3―3.8 ja lisäyksen XI kohdat 1―1.8 ja kohdat 3―3.8, seuraavasti:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997 mutta sitä voidaan kuljetuksissa soveltaa jo ennen sen voimaantuloa.

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25
Komission direktiivi96/87/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

OSA III

Lisäykset

LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET LUOKAN 3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: PALAVAT NESTEET

LISÄYS XI

SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET LUOKAN 3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: PALAVAT NESTEET

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.