439/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojenkeskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/1992) 10 §:n ja 23 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1151/1996:

1 §
Peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset- ja ammatilliset erityisoppilaitokset sekäammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/1992) 12―14 ja 14 a §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) peruskoulussa 19 547 markkaa;

2) lukiossa 17 181 markkaa;

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 34 746 markkaa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 27 275 markkaa.

2 §
Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) kansalaisopistossa 300 markkaa; sekä

2) musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa 306 markkaa ja muussa kou-lutuksessa 227 markkaa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 217 markkaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 1997. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan 10 päivänä lokakuuta 1996 annettu valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997 (717/1996).

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1997

Ministeri
Claes Andersson

Johtaja
Simo Juva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.