425/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1997

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on lisännyt ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 31 päivänä joulukuuta 1996 antamansa päätöksen (74/97) 13 §:ään ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdan nojalla 3, 4, 5 ja 6 momentin sekä muuttanut 14 §:n 2 momentin:

6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoidon tuesta

13 §

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huoltajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on säädetty.

Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kunnallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, siten kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on säädetty.

Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat ennakonpidätyksen muussa kuin työsuhteessa olevalle, ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle hoidon tuottajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnallisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen 10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla.


14 §

Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10 prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus on vähintään 1 000 markkaa kuukaudessa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. Päätöksen 13 §:n 3―6 momenttia sovelletaan 1.8.1997 ja sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. Päätöksen 14 §:n 2 momenttia sovelletaan 1.6.1997 ja sen jälkeen lukuvuodelta 1997―1998 maksettavaan opintorahaan.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1997

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.