405/1997

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen (1754/1995) 2 §:n 4 momentti ja 3 §:n 1 momentti sekä

lisätään 5 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten, asiantuntijoiden, sihteerin ja tilintarkastajien palkkiot. Nämä sekä muut johtokunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.

3 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.


5 §

Tarkemmat määräykset rahaston taloudenpidosta annetaan rahaston taloussäännössä, jonka vahvistaa maa- ja metsätalousministeriöTämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 1997.

Tämän asetuksen 2 §:n 4 momenttia sovelletaan vuoden 1996 lopussa päättyneeseen tilikauteen.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.