393/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 11 päivänä joulukuuta 1996 antamansa päätöksen (1030/1996) 4 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1997 annetussa päätöksessä, seuraavasti:

4 §
Tuen maksamisen edellytykset

Peltoalaan perustuvien tukien, eläinten lukumäärään ja eläinyksikköihin perustuvien tukien maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja hallitsee toukokuun 30 päivänä 1997 omistajana, vuoramiehenä taikka porotilalain (590/1969) mukaiseen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1997 käytettävää peltoa. Kasvihuonetuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja edellä mainitulla tavalla hallitsee toukokuun 15 päivänä 1997 maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1997 käytettävää kasvihuonetta. Viljelyksessä olevaa peltoa on oltava vähintään kolme hehtaaria. Avomaan puutarhatuotannon tukea voidaan kuitenkin maksaa, jos viljelyksessä oleva peltoala on vähintään puoli hehtaaria.Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.