368/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997

Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT- yhteisöstä 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetun asetuksen (926/1991) 6 §:n 1 momentti, 10 ja 11 § sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 11 § asetuksessa 995/1993 seuraavasti:

6 §
JHTT-tutkintoon hyväksyminen

JHTT-tutkintoon on oikeus osallistua henkilöllä, joka

1) on suorittanut tilintarkastustehtäviin soveltuvan korkeakoulututkinnon ja ne vaadittavat opinnot, jotka valtiovarainministeriön päätöksellä tarkemmin säädetään;

2) on päätoimisesti toiminut julkishallinnon ja -talouden tehtävissä vähintään viisi vuotta siten kuin valtiovarainministeriön päätöksellä tarkemmin säädetään; ja

3) on toiminut tilintarkastustehtävissä vähintään neljä vuotta siten kuin valtiovarainministeriön päätöksellä tarkemmin säädetään.


10 §
Muutoksenhaku

Henkilöllä ja yhteisöllä, joka on tyytymätön JHTT-lautakunnan päätökseen, on oikeus tehdä lautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallinen oikaisuvaatimus.

Lautakunnan päätöksestä saa valittaa lääninoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

11 §
Toimintakertomus

JHTT-lautakunnan on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä laadittava kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan. Kertomus on toimitettava välittömästi valtiovarainministeriölle tiedoksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen 11 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 laadittavaan toimintakertomukseen.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.