319/1997

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 9 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee Jämsän kunnassa, Juokslahden kylässä sijaitsevalla mehiläistarhalla todetun esikotelomädän vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta.

2 §
Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan karttaan merkityn alueen.

3 §
Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksista määrätään mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta 4 päivänä tammikuuta 1996 annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä nro 2/EEO/1996.

4 §
Poikkeukset rajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisesti perustellusta syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa rajoitusalueella 3 §:ssä tarkoitetun päätöksen mukaisista määräyksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 1997. Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen (1363/1994) 18 §:n mukaisesti päätöstä on noudatettava heti mainitusta päivästä lukien.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1997

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja
Taina Aaltonen

Karttaliite Jämsän kunta

© Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MAR/97

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.