311/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1997

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 72 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 497/1996, ja

muutetaan 9 §:n 3 momentti sekä 10 §:n 4 momentin 5, 9, 15, 68 ja 75 kohdat sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 497/1996, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista


5) työsuojelun piirihallinnon osalta.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos ja ulosottotoimiston hallitusneuvos, vankeinhoito-osaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä, vankeinhoitojohtaja vankeinhoidon ylitarkastajana ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;


9) ulosottovirastot: Helsingin kihlakunnan ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti;


15) paikallispoliisi: Helsingin, Turun ja Tampereen kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö ja hallinto-osaston johtaja sekä Espoon ja Vantaan kihlakunnanviraston poliisilaitoksen poliisipäällikkö;


68) sosiaali- ja terveysministeriö: työsuojeluosaston työsuojelun piirihallinnosta vastaavan tulosryhmän päällikkö ja piirihallinnon henkilöstöasioita käsittelevä lainsäädäntöneuvos;


75) kansanterveyslaitos: hallintojohtaja ja hänen sijaisensa, hallintotoimiston päällikkö ja hänen sijaisensa sekä välittömästi pääjohtajan alaisen tulosyksikön päällikkö;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.