297/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen ja maatalouden ympäristötuen perustuen hakuajoista

Maa- ja metsätalousministeriö on maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 52 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Hakemus pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevasta tuesta, jäljempänä luonnonhaittakorvaus, ja maatalouden ympäristötuen perustuesta on toimitettava viimeistään 30 päivänä toukokuuta 1997 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

Jos viljelijä hakee eläimiin perustuvaa luonnonhaittakorvausta, hän voi ilmoittaa korvauksen perusteena olevan eläinmäärän huhtikuun 10 päivästä 1997 alkaen. Ilmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 134. Viljelijän on tällöin viimeistään 30 päivänä toukokuuta 1997 palautettava varsinaiset luonnonhaittakorvauksen hakemista koskevat lomakkeet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1997. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.