285/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

lisännyt 11 päivänä joulukuuta 1996 antamaansa päätökseen (1030/1996) 6 a §:n seuraavasti:

6 a §
Maidon tuotantotuen väliaikainen korottaminen

Sen lisäksi, mitä edellä 6 §:ssä säädetään, maksetaan tuottajalta huhtikuun 1 päivän 1997 ja joulukuun 31 päivän 1997 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, markkinointiin myydystä maidosta tuotantotukea 0,04 markkaa kilolta, jos tuottajan viitemäärää on alennettu meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön annetussa valtioneuvoston päätöksessä (284/1997) tarkoitetulla tavalla.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.