284/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/1995) 7 §:n 3 momentin ja 13 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tuottajille väliaikaisesti vahvistetut meijerimaidon viitemäärät sopeutetaan maakiintiöön siten, että maaseutuelinkeinopiiri, jonka toimialueella tuottajan tilan talouskeskus sijaitsee, vahvistaa tuottajan meijerimaidon viitemääräksi 1 päivästä huhtikuuta 1997 alkaen 95,5 prosenttia Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995) 5 §:n mukaisesta tuottajan viitemäärän perusteena olevasta tuotantokiintiöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuotantokiintiötä määritettäessä otetaan huomioon meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annettujen maa- ja metsätalousministeriön päätösten (533/1995 ja 154/1996) nojalla tehdyt kiintiöiden ja viitemäärien pysyvät siirrot.

2 §

Tilan tai sen peltojen vuokrauksen perusteella tuottajan viitemäärään väliaikaisesti yhdistetyt kiintiöt ja viitemäärät alennetaan 95,5 prosenttiin tuottajalle siirretystä litramäärästä. Kun vuokrasopimus päättyy, vahvistaa maaseutuelinkeinopiiri vuokranantajalle 1 §:n mukaisesti viitemäärän ja alentaa vuokramiehen viitemäärää tämän pykälän mukaisesti vahvistetulla litramäärällä.

Maatilan tai pellon vuokrasopimuksen perusteella viitemäärästä luopuneen tilan viitemäärä tai sen vuokrattu osa, ei ole vuokranantajan käytettävissä. Vuokrasopimuksen päättymisen johdosta vahvistetut viitemäärät tulevat voimaan seuraavan tuotantojakson alusta.

3 §

Tuottajille 1 ja 2 §:n mukaisesti vahvistettavat viitemäärät pyöristetään ylöspäin seuraavaan täyteen litraan. Tuottajan voimassaolevaksi viitemääräksi vahvistetaan sanottujen viitemäärien summa. Tuottajan perusrasvaprosentti ei muutu viitemäärän vahvistamisen johdosta. Erityisviitemäärän myöntämisestä eräille maidon ja maitotuotteiden tuottajille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (532/1995) mukaisesti tuottajille myönnettyjä viitemääriä ei alenneta.

4 §

Maaseutuelinkeinopiirin on viipymättä ilmoitettava tämän päätöksen nojalla vahvistetut viitemäärät maidon ostajille. Ostajan on ilmoitettava viitemäärät keräilyalueensa tuottajille viipymättä maidontilityksen yhteydessä tai muulla tavalla.

5 §

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimiin.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.