272/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus torjunta-aineasetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun torjunta-aineasetuksen (792/1995) 16 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

16 §
Torjunta-ainelautakunnan kokoonpano

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan samoin kuin heidän varajäsentensä tulee olla torjunta-aineasioissa puoleettomiksi katsottavia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto lautakunnan asettamisen yhteydessä. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, kasvintuotannon tarkastuskeskusta, sosiaali- ja terveysministeriötä, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, elintarvikevirastoa ja Suomen ympäristökeskusta.


18 §
Tarkastusviranomaiset

Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset torjunta-ainelautakunnan pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa hyväksymisen edellytyksistä seuraavasti:


3) valmisteiden työhygieenisten haittojen arvioimisen osalta sosiaali- ja terveysministeriö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.