269/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus jäteasetuksen 18 ja 25 §:n muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/1993) 18 ja 25 §, sellaisina kuin niistä on 18 § asetuksessa 64/1995, seuraavasti:

18 §
Asiantuntijaviranomaiset- ja laitokset

Jäteasiain asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia ovat toimialallaan sosiaali- ja terveysministeriö, kansanterveyslaitos, tullilaitos, valtion teknillinen tutkimuskeskus sekä Suomen ympäristökeskus. Nämä viranomaiset ja laitokset antavat lausuntoja ja tekevät tutkimuksia ja selvityksiä ympäristöministeriölle ja jätelain mukaisille valvontaviranomaisille.

25 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Ympäristöministeriö voi:

1) sosiaali- ja terveysministeriötä kuultuaan antaa tarkempia säännöksiä ja myöntää poikkeuksia ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä antaa säännöksiä muunkin jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä samoin kuin jätteen säilytyspaikan merkitsemisestä ja tietojen antamisesta jätteestä; sekä

2) antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita muustakin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.