266/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan laivaväen ruoanpidosta aluksissa 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (601/1985) 7 §:n 1 momentti, 23 §:n 2 momentti sekä 24 ja 27 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 207/1993, seuraavasti:

7 §
Muonapäiväkirja

Aluksessa on pidettävä vahvistetun kaavan mukaista muonapäiväkirjaa, johon on merkittävä tiedot hankituista ruoka-aineista sekä tarjotuista aterioista ja niihin käytettyjen ruoka-aineiden määristä.


23 §
Toimenpiteet sairaustapauksissa

Tällaisista sairaustapauksista on päällikön lähetettävä ilmoitus merenkulkuhallitukselle, jonka on viipymättä ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle. Ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat laivapäiväkirjaotteet ja selostus sairaustapauksesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin sen johdosta on ryhdytty.

24 §
Poikkeuslupa

Asianomainen työsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä, mikäli säännösten tarkoitus tulee muulla tavalla täytetyksi.

27 §
Tarkemmat säännökset

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö antaa tarkemmat säännökset tämän asetuksen täytäntöönpanosta sekä vahvistaa päivittäin tarjottavien ravintoaineiden vähimmäismäärät ja antaa ohjeet terveellisestä ruoanpidosta aluksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.