265/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan nuorten työntekijäin suojelusta 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetun asetuksen (508/1986) 3 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 3 momentti asetuksessa 679/1990 ja 4 §:n 1 momentti asetuksessa 1428/1993, seuraavasti:

3 §
Vaaralliset työt

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö vahvistaa esimerkkiluettelon 1 momentissa tarkoitetuista vaarallisista töistä. Luettelo tulee tarkistaa säännöllisesti, kuitenkin vähintään joka viides vuosi.

4 §
Nuoren työntekijän käyttäminen vaarallisiintöihin

Kuusitoista vuotta täyttänyt nuori työnteki- jä voi tehdä työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön vahvistamassa esimerkkiluettelossa tarkoitettua tai siihen verrattavaa työtä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista tai aineista taikka työolosuhteista ole hänen henkilökohtaiset olosuhteensa huomioon ottaen erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. Terveyden vaurioitumisen vaaran mahdollisuutta arvioitaessa on käytettävä apuna työterveyshuoltohenkilöstöä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.