262/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan työsuojeluneuvottelukunnasta 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (199/1993) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti:

1 §

Lisäksi neuvottelukunnan tulee käsitellä muut sille kuuluvat työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön määräämät asiat.

2 §

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, ministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan uuden jäsenen tai varajäsenen.

3 §

Ministeriö voi kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia jäseniä.

4 §

Neuvottelukunnan sihteeristönä toimivat asianomaisen ministeriön määräämät virkamiehet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.