261/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan työsuojeluhallinnosta 12 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (176/1993) 1 §:n 1 momentti sekä 2, 5, 9 ja 10 § seuraavasti:

1 §

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön alaisena piiriviranomaisena toimii työsuojelupiirin työsuojelutoimisto.


2 §

Työsuojelutoimisto vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta hallinnon toimintaperiaatteiden ja voimavarojen sekä ministeriön työsuojelutoimistolle asettamien, ministeriön ja työsuojelutoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

5 §

Piirihallinnon henkilökunnan sijoittamisesta työsuojelutoimistoihin määrää ministeriö. Toimipisteisiin sijoittamisesta määrää työsuojelutoimisto.

Työsuojelutoimiston virkamies on velvollinen ministeriön määräyksestä suorittamaan tilapäisesti myös toiselle työsuojelutoimistol- le tai ministeriölle kuuluvia tehtäviä.

9 §

Piiripäällikölle virkavapauden myöntää ministeriö. Muille työsuojelutoimiston virkamiehille ja työsopimussuhteisille henkilöille virkavapauden tai sitä vastaavan vapautuksen työtehtävistä myöntää työsuojelutoimisto.

10 §

Ministeriö päättää piiripäällikön viran hoitamisesta virkavapauden aikana. Muiden työsuojelutoimiston virkojen hoitamisesta virkavapauden aikana päättää työsuojelutoimisto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.