250/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/1978) 6 §, 8 §:n 2 momentin 10 kohta, 10 §, 11 §:n 2 momentti ja 12 §,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §, 8 §:n 2 momentin 10 kohta, 11 §:n 2 momentti ja 12 § asetuksessa 1307/1993 sekä 10 § asetuksessa 657/1982, seuraavasti:

6 §

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen edustavat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa ja yksi muu jäsen työministeriön hallinnonalaa. Lisäksi johtokunnassa tulee olla kaksi keskeisten työnantajajärjestöjen ja kaksi keskeisten työntekijäjärjestöjen edustajaa sekä yksi edustavimman itsenäisesti omaa työtään tekevien järjestön edustaja.

8 §

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) laitoksen pääjohtajan toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä hallintojohtajan ja laitoksen osastonjohtajien sekä tutkimusprofessorien toimeen ottamista sekä heidän toimesta vapauttamistaan, jos toimeen ottaminen tai toimesta vapauttaminen kestää yli kuusi kuukautta;


10 §

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Laitoksessa on myös hallintojohtaja sekä lisäksi tutkimusprofessoreita ja muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Pääjohtajalla on professorin arvonimi. Osastonjohtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on yliopistossa tai korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

11 §

Hallintojohtajan tulee avustaa pääjohtajaa työterveyslaitoksen johtamisessa työjärjestyksessä tarkemmin määrättävällä tavalla.

12 §

Tarkemmat määräykset pääjohtajan ja hallintojohtajan tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jossa voidaan määrätä myös muun henkilökunnan tehtävistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.